Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Dobra praktyka
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jako inicjator projektów edukacyjnych
Autor: Jarosław Zaroń
Kreatywność, talent oraz logiczne, przyczynowo- skutkowe myślenie to słowa klucze, wokół których Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli koncentruje swoje działania. To właśnie one są motorem wszelkiego rozwoju i stanowią punkt wyjścia dla projektów realizowanych przez MSCDN. "Jesteśmy przekonani, że jeśli pomożemy nauczycielom zdobyć odpowiednie umiejętności, ich uczniowie odniosą sukces" - podkreśla w swoim artykule Jarosław Zaroń, dyrektor MSCDN i, dla potwierdzenia, przytacza założenia i efekty podejmowanych działań w ramach sztandarowych projektów, m.in. Klucz do uczenia się, Szkoła Wspierająca Uzdolnienia, Mazowieckie Centra Talentu i Kariery.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli