Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Teorie i badania
Wspomaganie szkoły jako organizacji
Autor: Małgorzata Górska
Głównym celem kompleksowego wspomagania jest pomoc w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych szkoły, ustaleniu sposobów działania prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb, zaplanowaniu niezbędnych form wspomagania oraz wspólna ocena efektów. Profesjonalne wsparcie zewnętrzne dla rad pedagogicznych jest udzielane miedzy innymi przez publiczne placówki doskonalenia nauczycieli. W związku z powyższym zapraszamy do lektury artykułu Małgorzaty Górskiej, nauczyciela konsultanta w MSCDN, która wyjaśnia jak powinna funkcjonować szkoła jako dobra organizacja, jak stworzyć dobre warunki pracy oraz jakie działania w zakresie wspomagania szkoły uruchomiło w bieżącym roku szkolnym Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli