Meritum nr 3/2013(30) Procesowe wspomaganie szkół
Dział: Teorie i badania
Edukacja w epoce globalizacji - scenariusze i trendy TiB
Autor: Witold Kołodziejczyk
Autor artykułu, Witold Kołodziejczyk, dyrektor szkoły Collegium Futurum w Słupsku, redaktor naczelny miesięcznika "Edukacja i Dialog", stwierdza, że dzisiejszy model edukacji wyczerpał się i sprawą bardzo pilną staje się konieczność redefiniowania edukacji, pojęcia szkoły, jej funkcji i roli nauczyciela dobitnie stwierdzając: ?Szkoła epoki kredy z jej niefunkcjonalnym modelem pracy i archaiczną organizacją powoli się wyczerpuje, zmierzając do definitywnego końca. W jej miejsce tworzone są nowe rozwiązania. Redaktor wyjaśnia, dlaczego warto zmieniać współczesną szkołę, podpowiada, jak to zrobić oraz ostrzega, co może stać na przeszkodzie podejmowanym w tym kierunku działaniom.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli