Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Autor: Bogusław Tundzios
Nowości w prawie oświatowym

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli