Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: dojrzałość szkolna, diagnoza pedagogiczna, adaptacja społeczna
Autor: Anna Bakierzyńska, Monika Cejmer
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: dojrzałość szkolna, diagnoza pedagogiczna, adaptacja społeczna

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli