Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Dobra praktyka
Gotowość szkolna - studium diagnozy gotowości uczniów w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu
Autor: Aneta Jakubowska, Anna Kalbarczyk
Aby podjąć efektywne działania terapeutyczne i edukacyjne, konieczne jest przeprowadzenie diagnozy rozwojowej uczniów, tak by móc określić poziom rozwoju we wszystkich sferach funkcjonowania. Dlatego też, zgodnie z obowiązującym prawem, w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu obowiązuje procedura Diagnozowania Gotowości Dziecka do Podjęcia Nauki w Szkole Podstawowej, której założenia wynikają z przepisów prawa. Głównym celem opracowanej procedury jest określenie aktualnego poziomu rozwoju dziecka, prognozowanie jego tendencji rozwojowej w celu optymalizacji procesu edukacyjno ? terapeutycznego oraz podjęcie działań wspierających jego rozwój. Ponadto służy ona zgromadzeniu informacji, które mogą pomóc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej a nauczycielowi w opracowywaniu Indywidualnego Programu Edukacyjno ? Terapeutycznego. Szczegółowy opis procedury w artykule?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli