Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Dobra praktyka
Młodzież i Filantropia w wypowiedziach uczniów z PG Nr 13 w Radomiu
Autor: Młodzież i Filantropia w wypowiedziach uczniów z PG Nr 13 w Radomiu
W artykule kilkanaście wypowiedzi uczniów realizujących projekt. Poniżej refleksja Asi: Jestem przyzwyczajona do pracy metodą projektów i tak też potraktowałam ten projekt. Na pierwszych zajęciach, które prowadziła pani Olga Janaszek ? Serafin i pani Izabela Siander dowiedziałam się czym jest filantropia i że są ludzie którzy nie muszą ale chcą nimi być. Dowiedzieliśmy się też, że naszym zadaniem będzie zaobserwować a potem zdiagnozować problem, który dotyka naszą społeczność lokalną. Kolejnym krokiem będzie wyszukanie organizacji pozarządowej, która odpowiada na taki problem i go rozwiązuje. Naszym zadaniem będzie nawiązanie z nią kontaktu i podjęcie współpracy planując dla niej pomoc krótkofalową. Następnie zanalizować potrzeby w perspektywie długofalowej i na miarę naszych możliwości zaplanować też pomoc długofalową. Trochę nas przeraził ogrom pracy ale z drugiej strony chciałyśmy zrobić coś dobrego tu ? lokalnie.I ruszyło.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli