Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Dobra praktyka
Młodzież i filantropia
Autor: Dariusz Mol
Szkoła jest najlepszym miejscem do budowania kapitału społecznego. Dlatego warto pokazywać gimnazjalistom i licealistom, że nowoczesne pomaganie innym to dobra inwestycja zarówno w lokalną społeczność, jak i w samych siebie. Projekt Fundacji dla Polski ?Młodzież i filantropia? wychodzi naprzeciw tym edukacyjnym potrzebom. Właśnie kończy się jego druga edycja, która objęła swoim zasięgiem szkoły z terenu całego Mazowsza. Pilotażowa edycja projektu realizowana od października 2011 r. w dwóch warszawskich szkołach średnich przyniosła pewność, że ?Młodzież i filantropia? to przedsięwzięcie, które dobrze wpisuje się w podstawę programową gimnazjów i liceów, a także buduje postawy, które są pożądane w edukowaniu świadomych i odpowiedzialnych obywateli. Do projektu udało się też pozyskać ważnych partnerów: Wojewodę Mazowieckiego, Mazowieckie Kuratorium Oświaty oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli