Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Dobra praktyka
Wartość edukacyjna gry w szachy na przykładzie funkcjonowania świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 353 w Warszawie-Wesołej
Autor: Marta Drabarek
Gra w szachy rozwija u dzieci wyobraźnię przestrzenną. Ucząc się szachownicy, dzieci poznają pojęcia linia pionowa, linia pozioma, linia skośna. Ucząc się ruchów poszczególnych bierek, uczniowie również posługują się pojęciami linii, kierunkami na szachownicy (góra, dół, lewo, prawo). Gra doskonali ponadto koordynację oko-ręka, która jest przecież tak ważna przy nauce pisania. Grając w szachy dzieci uczą się myślenia logicznego zwłaszcza myślenia przyczynowo - skutkowego. Jedno z podstawowych założeń w szachach można zilustrować w następujący sposób: ?Każdy mój ruch poniesie za sobą odpowiedź przeciwnika. Każdy ruch mojego przeciwnika został wykonany w konkretnym celu a ja mam ten cel odgadnąć i uniemożliwić jego osiągnięcie?.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli