Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Dobra praktyka
Koniec gimnazjum - moment ważnych decyzji. Jak pomóc młodzieży w wyborze drogi edukacji i pracy?
Autor: Magdalena Kamieniecka
Młodzież w szkole gimnazjalnej podejmuje decyzje o wyborze swojej drogi edukacji i pracy. Ma przed sobą wiele możliwości. W artykule Autorka poddaje rozważaniom pytanie ? czy decyzja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej nie powinna być poprzedzona szukaniem odpowiedzi na inne pytanie: ?Czego, dlaczego i jak chcę się uczyć przez kolejne 3 lata mojego życia?? Uzasadnia konieczność pokazywania młodym ludziom, że dokonywany przez nich wybór jest kolejnym i ważnym etapem na drodze edukacji i pracy i że etap ten może spełnić swoje zadania o ile będą wiedzieli, w jakim kierunku zmierzają?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli