Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Dobra praktyka
Sześciolatek w dobrych rękach
Autor: Małgorzata Gasik
Bardziej samodzielne, odważne, pewne siebie i swoich możliwości ? tak o sześciolatkach-pierwszoklasistach opowiadają nauczyciele ze szkół podstawowych uczestniczących w projekcie Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi, który zrealizował płocki Wydział Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. ? Muszę jeszcze popracować nad tą literką, nie wyszła tak jak potrzeba ? mówi pewnym siebie głosem sześcioletni pierwszoklasista i odważnie, bez obawy o konsekwencje, podnosi czerwony lizak, który oznacza mniej więcej ?nie opanowałem dobrze umiejętności poprawnego pisania litery?. Tak, zamiast tradycyjnych ocen, wygląda oparte na samoocenie ocenianie kształtujące w klasach pierwszych ośmiu szkół podstawowych z Płocka i okolic, które od września 2012 r. uczestniczą w projekcie Szkoła Przyjazna Sześciolatkowi.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli