Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Nauczanie i uczenie się
"Odpowiedź na wyzwania XXI wieku - gamifikacja dla najmłodszych"
Autor: Anna Grzegory
Dzieci uwielbiają gry. To ich świat. Ruchowe, sportowe, ze śpiewem, językowe, planszowe, karciane, komputerowe. Gry dziecięce mają swoją historię. Budzą wspomnienia i emocje. Coraz częściej dorośli narzekają, że dzieci zbyt wiele czasu grają w gry komputerowe. Kilkulatek potrafi sam znaleźć i zainstalować ulubione gry on-line. Bez trudu przechodzi poziomy na PC, laptopie, tablecie, smartfonie. Szybko się uczy, przeżywa emocje. Rodzic odczuwa potrzebę kontroli nad wymykającym się w wirtualny świat dzieckiem. Kontrola to nie tylko ograniczenia tej aktywności, lecz świadome nią kierowanie. W tym celu rodzice i nauczyciele powinni sami dobierać i proponować dziecku gry odpowiednie dla jego wieku, rozwoju, zainteresowań oraz wyrabiać w dziecku świadomość mądrego korzystania z TIK. Artykuł proponuje odpowiedzi na pytanie: Jak możemy dobrać gry dla dziecka, aby stymulować jego rozwój, a nawet gotowość szkolną?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli