Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Teorie i badania
Badania edukacyjne uczniów po klasie III szkoły podstawowej opracowane na podstawie Raportu OBUT 2012
Autor: Bogumiła Ogrodowczyk
21 maja 2013 roku już po raz trzeci odbyło się Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów - OBUT 2013 organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Jest to narzędzie badawcze, do którego szkoły zgłaszają się dobrowolnie. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 270 tys. uczniów z blisko 9 tysięcy szkół podstawowych (prawie 70% placówek tego typu w kraju). Projekt OBUT jest finansowany ze środków UE. OBUT bada umiejętności matematyczne i językowe uczniów 9 i 10-letnich kończących 3 klasę. W trakcie badania uczniowie rozwiązują zadania sprawdzające zarówno wiedzę wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego jak i pozwalające zaprezentować umiejętności zdobywane nie tylko podczas codziennej nauki w szkole, ale i poza nią. Jego wyniki służą głównie nauczycielom do oceny skuteczności swoich działań dydaktycznych. W artykule Autorka przedstawia wnioski z badań i rekomendacje.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli