Meritum nr 2 2013(29) Od gotowośœci szkolnej do dojrzałośœci życiowej
Dział: Teorie i badania
GOTOWOŚĆ DZIECI CZY GOTOWOŚĆ SZKOŁY? kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach
Autor: Prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko
Zgodnie z reformą wczesnej edukacji obniżenie do 6 lat wieku dzieci rozpoczynających naukę szkolną nastąpi w 2014 roku i będzie realizowane w dwóch etapach. Kolejna decyzja MEN w tej sprawie wywołała ponownie dyskusję na temat relacji między przedszkolem i szkołą, a w szczególności kontynuowania przez szkołę wspierania rozwoju dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Nabrało to szczególnego znaczenia również dlatego, że znaczna grupa rodziców protestuje i nie chce się zgodzić na te zmiany Pojawiły się więc pytania: Czy szkoła jest przygotowana do przyjęcia młodszych dzieci? Czy metody nauczania stosowane przez nauczycieli są odpowiednie do potrzeb rozwojowych dzieci w tym wieku i pozwalają indywidualizować pracę z nimi? Czy szkoła jest instytucją elastyczną, dostosowującą się do potrzeb młodszych o rok pierwszoklasistów? Czy jest to miejsce, gdzie dzieci będą zdobywać wiele interesujących, nowych wiadomości, rozwijać swoje umiejętności oraz aktywnie zdobywać wiedzę? W artykule Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na te pytania, wykorzystując wyniki ogólnopolskich badań trzecioklasistów ? uczniów kończących pierwszy etap edukacji w szkole podstawowej. Badania były prowadzone w latach 2006-2011 w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, a finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ich celem było monitorowanie osiągnięć szkolnych dziewięciolatków w zakresie umiejętności językowych i matematycznych oraz ich szkolnych i środowiskowych uwarunkowań.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli