Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Prawo oświatowe
Nowości w prawie oświatowym
Autor: Bogusław Tundzios
Autor omawia kilkunaście nowych aktów prawnych, które ukazały się na przestrzeni ostatniego roku grupując je w tematach: 1. Organizacja kształcenia, rekrutacja 2.Podręczniki 3. Kościoły, nauczanie religii 4. System informacji oświatowej 5. Zmiany w ustawach oświatowych 6. Egzaminatorzy 7. Ocena pracy 8. Wspomaganie systemowe szkół i placówek 9. Kuratoria oświaty 10. Świadectwa

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli