Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Samokształcenie
Zestawienie bibliograficzne w wyborze na temat: przestrzeń szkoły
Autor: Iwona Moczydłowska
Zestawienie jest subiektywnym autorskim wyborem publikacji na temat przestrzeni edukacyjnych. Znaczną jego część stanowią pozycje anglojęzyczne. Publikacje zasługujące według autorki na szczególną uwagę opatrzone są krótką notą informacyjną.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli