Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Dobra praktyka
Leśna Szkoła - przestrzeń edukacyjna poza budynkiem szkolnym
Autor: Elżbieta Tołwińska - Królikowska
Koncepcja Leśnych Szkół (Forest Schools) pochodzi ze Skandynawii, gdzie powstała w latach 50. XX wieku jako metoda prowadzenia wśród dzieci i młodzieży edukacji przyrodniczej. Szczególne miejsce znalazła w Walii, gdzie została włączona podczas reformy wczesnej edukacji do edukacji formalnej dzieci w wieku 4-7 lat jako regularne zajęcia realizowane z uczniami przez cały rok szkolny na terenie lasu. Ich celem jest rozwijanie kompetencji społecznych, wiedzy i umiejętności przyrodniczych, sprawności fizycznej, budowanie poczucia sprawstwa i adekwatnej samooceny. Autorka opisuje działanie Leśnych Szkół w przedszkolach i szkołach podstawowych w Walii. Wyjaśnia, na czym polegają zajęcia w Leśnej Szkole, jak są organizowane, jakie są z tego korzyści oraz jakie jest ich miejsce w walijskiej edukacji.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli