Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Dobra praktyka
Pozory nie mylą
Autor: Maria Daszko
Istnieje potoczne przekonanie, że "pozory mylą", a przecież niejeden wie, że "jak cię widzą, tak cię piszą" i że "pokaż mi swoje otoczenie, a powiem ci, kim jesteś". To, jakich dokonujemy wyborów, mówi, kim jesteśmy. Także wyborów dotyczących kształtowania przestrzeni, w której mija nasze życie i która, czy to się nam podoba, czy nie, świadczy o nas. Wizerunek wnętrza mieszkalnego, służbowego, szkolnego niesie nieznośnie dużo informacji i silnie oddziałuje na użytkowników - dowodzą tego nieskończone tomy badań. Funkcje budynku i otoczenia szkoły nie są opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego, ale ta, wskazując pożądane umiejętności uczniów, nie zakłada przecież próżni jako najlepszego miejsca ich rozwoju. W szkole w Platerowie z dotacji zewnętrznych realizowane były projekty, dzięki którym wzbogacono przestrzeń edukacyjną małych dzieci tak, aby spełnić powyższe dyrektywy i umieścić na stałe w bezpośrednim zasięgu pożądane sprzęty i wygody, ale też poszerzyć "miejsca akcji" o pobliskie łąki, pola, kałuże i las. Nauka może odbyć się tuż za płotem szkoły czy przedszkola.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli