Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Warto zmieniać szkolną bibliotekę
Autor: Bożena Boryczka
Zmieniająca się rzeczywistość wpływa na odmianę oblicza polskich bibliotek. Przeobrażenia dotyczą nie tylko podstawowych funkcji tych placówek, czyli gromadzenia i udostępniania zbiorów, ale także wyglądu budynków bibliotecznych, ciekawej, nowoczesnej aranżacji ich wnętrz. W głównej mierze można to zauważyć w dużych bibliotekach (naukowych, publicznych) - często modernizowane są istniejące budynki lub wznoszone zupełnie nowe bryły architektoniczne. Niestety, najrzadziej modernizowane są biblioteki szkolne, choć jest ich w Polsce najwięcej. W artykule prezentowane są krajowe i zagraniczne przykłady nowocześnie zaaranżowanej przestrzeni biblioteki. Najczęściej przyczyną zmian wyglądu i funkcjonowania biblioteki szkolnej jest wprowadzenie do użycia nowych technologii informacyjnych. Należy jednak zauważyć, że nie jest to jedyny powód przeobrażeń. Modyfikacja wyglądu i oferty szkolnej biblioteki wiąże się również z poszerzeniem grona adresatów i zakresu oddziaływań czytelniczych. Zmieniają się modele edukacji, zmieniają się także style uczenia się dzieci i młodzieży. Biblioteki szkolne wspierające nauczanie i uczenie się powinny nadążać za tymi zmianami.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli