Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Organizacja przestrzeni edukacyjnej w planie daltońskim
Autor: Anna Wróbel
Plan daltoński, opracowany przez Helen Pankhurst, nie jest metodą, lecz koncepcją szeroko wpływającą na organizację przestrzeni placówki. Dzięki temu każda szkoła daltońska, pomimo funkcjonowania wg takich samych zasad, jest niepowtarzalna i ma własną charakterystyczną tożsamość. Wyróżniają ją elementy swoiste, charakterystyczne dla danej placówki. Ma to wielkie znaczenie, ponieważ ogromną wartość dydaktyczną w indywidualnym rozwoju dzieci stanowi organizacja przestrzeni edukacyjnej pomieszczenia, w którym dzieci przebywają wraz z nauczycielem. Dlatego też zarządzanie nią jest jednym z najważniejszych elementów w koncepcji edukacji daltońskiej. Zadaniem nauczyciela jest celowe zagospodarowanie przestrzeni oraz w efektywny sposób wykorzystanie jej w codziennej pracy z dzieckiem.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli