Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Małe dziecko w przestrzeni szkolnej
Autor: Agnieszka Skorodzień
Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty obowiązek szkolny dla dzieci 6-letnich wprowadzony zostanie w 2014 roku. Oznacza to, że placówki już dziś powinny przygotować się na dobre przyjęcie 6-latka. Wiele szkół wypracowało już standardy, z których można skorzystać, w wielu 6-latki już się uczą i dość dobrze sobie radzą. Jednak, by mały uczeń dobrze czuł się w szkole i w klasie, ta pierwsza powinna podjąć kroki przygotowawcze na jego przyjęcie. I tu bardzo ważnym czynnikiem jest adaptacja sal lekcyjnych na potrzeby ucznia 6-letniego. Autorka przedstawia przykład pracowni modelowej, jaką firma Moje Bambino zaaranżowała i ofiarowała jednej warszawskich szkół podstawowych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli