Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Strefy kontaktów i dysonansów w szkole
Autor: Anna Klimowicz
Autorka maluje obraz typowej polskiej szkoły i zastanawia się czy stanowi ona przestrzeń prospołeczną. Snuje rozważania na temat użytkowania przestrzeni szkoły przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Uczeń po 45 minutach spędzonych w bezruchu ma ochotę poruszać się, wyładować energię, a tymczasem z reguły jest zmuszony do spakowania swoich rzeczy i przejścia pod inną salę. Krótkie przerwy spędza na zapełnionym tłumem i gwarnym korytarzu. Nie zawsze nawet ma miejsce, by usiąść. Z uwagi na utrzymanie czystości, raczej nie może wyjść podczas przerw poza budynek. Po kilku godzinach spędzonych w szkole uczeń jest zmęczony nie mniej niż każdy dorosły pracownik. Autorka powtarza za prof. Nalaskowskim, iż wiele niezrozumiałych zachowań, interakcji, działań zachodzących w budynku szkolnym może mieć podłoże dysonansowe. W konkluzji zauważa, że szkoła będąc miejscem spotkań ludzi z ludźmi, powinna być miejscem ciepłym, miłym, bezpiecznym. Miejscem, w którym wszyscy członkowie szkolnej społeczności czują się dobrze. I nie sprawi tego ani większa liczba komputerów i tablic interaktywnych, ani też darmowe tablety dla każdego ucznia.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli