Meritum nr 1 2013(28) PRZESTRZENIE SZKOŁY
Dział: Teorie i badania
Szkolne gry przestrzenne
Autor: Prof. Aleksander Nalaskowski
Tekst nawiązuje do opublikowanej w 2002 roku książki "Przestrzenie i miejsca szkoły", w której dość kompleksowo, korzystając z dorobku psychologii, socjologii, nauk o sztuce czy wiedzy o architekturze, autor przygląda się szkolnemu gmachowi pod kątem pedagogicznym. Omawia przestrzenie charakterystyczne dla samej szkoły, a przy tym niezbędne do życia w ogóle: publiczną, prywatną i intymną. Brak możliwości zaspokojenia potrzeby obecności w przestrzeni prywatnej bądź limitowanie takiej możliwości wydaje się mocno wpływać na dysfunkcjonalność procesu nauczania i wychowania. Niedocenienie znaczenia przestrzeni szkoły jest problemem, z którym pedagogika współczesna musi się jeszcze zmierzyć. Bodajże od czasów Rudolfa Steinera nie zaistniał spójny nurt pedagogii przestrzeni edukacji. Jest to wyzwanie właśnie dla pedagogów, bo to oni mają się stać "inwestorami" merytorycznymi szkolnych przestrzeni i miejsc, a nie pozostającymi na łasce artystów petentami.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli