Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Telefon, tablet - zdrowe uzależnienie?
Autor: Elżbieta Pryłowska-Nowak
Jesteśmy coraz bardziej przywiązani do naszych telefonów, a ostatnio także tabletów. Są z nami niemal wszędzie (?). Dobrze byłoby, aby upodobanie do ruchu fizycznego, racjonalnego odżywiania i pogodnego usposobienia było naszym zdrowym uzależnieniem. Jeśli pomogą nam w motywacji do działania nasze urządzenia mobilne, to niech nam towarzyszą!

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli