Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Technologie informacyjne i komunikacyjne w kształceniu
Zdrowie w sieci
Autor: Bożena Boryczka
Jak wynika z badań serwisów o zdrowiu, przeprowadzonych w lutym 2011 roku przez firmę Polskie Badania Internetu, ponad 8 milionów Polaków poszukiwało w sieci informacji na temat zdrowego stylu życia, odżywiania się, chorób i sposobów ich leczenia (?). Kiedy zauważą u siebie niepokojące problemy zdrowotne, aż połowa z nich kieruje się najpierw do Internetu, aby znaleźć informacje na temat przyczyn swego złego samopoczucia, a jedynie co trzeci internauta od razu zgłasza się do lekarza. Wiele serwisów internetowych na temat zdrowia stanowi zbiór wiedzy o zdrowym stylu życia często uzupełniony informacjami o chorobach, badaniach i profilaktyce. Znajdują się w nich także działy dotyczące nie tylko zdrowia fizycznego, ale także psychicznego czy społecznego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli