Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Samokształcenie
Kulturowe i religijne aspekty zdrowia
Autor: Małgorzata Górska
Składające się na kulturę wierzenia, system wartości, tradycje żywieniowe, normy moralne, zwyczaje, wzory postępowania przekazywane są dzieciom w procesie wychowania. Kultury i religie różnią się postrzeganiem rozmaitych aspektów zdrowia. Różnice kulturowe dotyczą m.in. definiowania zdrowia i choroby, postrzegania ludzkiego ciała, sposobu postrzegania problemów zdrowotnych, stosowania profilaktyki, postawy wobec opieki medycznej i leczenia oraz preferowanych strategii radzenia sobie ze stresem i problemami zdrowotnymi. W nauczaniu i wychowaniu, ale także w terapii, w sprawowaniu opieki socjalnej, opieki medycznej, przygotowaniu uczniów do pracy zawodowej dobrze jest znać wartości kulturowe cenione przez podopiecznych i ich rodziców. Od naszych decyzji zależy, które składniki kulturowe uznamy za wartościowe, które staną się częścią naszego stylu życia ? specyficzne nawyki higieniczne Romów lub muzułmanów, dieta wegetariańska Hindusów, akupunktura z medycyny chińskiej, medytacje i joga buddystów, a może sieci społecznego wsparcia Indian amerykańskich?

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli