Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Samokształcenie
Czy można odbić się od dna? O pokonywaniu niepomyślności losu w świetle koncepcji resilience
Autor: Hanna Drzewiecka - Krawczyk
Czy można odbić się od dna? O pokonywaniu niepomyślności losu w świetle koncepcji resilience. Koncepcja resilience, choć jest jeszcze stosunkowo mało popularna i rzadko gości w rzeczywistości polskich szkół i placówek oświatowych, stanowi interesujący pomysł ochrony dzieci i młodzieży przed zagrożeniami oraz wspierania ich właściwego rozwoju. W języku polskim, w odniesieniu do człowieka, termin resilience oznacza odporność, regenerację sił, dobre przystosowanie, pozytywną adaptację. W literaturze przedmiotu możemy również spotkać się z definiowaniem resilience jako umiejętności ?odbijania się od dna?.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli