Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Dobra praktyka
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy "Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej"
Autor: Prof. dr hab. Jadwiga Charzewska i dr Katarzyna Wolnicka
Szwajcarsko-Polski Program Współpracy ?Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej? Projekt KIK/34 Głównym wykonawcą Projektu KIK/34, jest Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, który we współpracy z partnerami: Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Instytutem Pomnikiem ? Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Polskim Towarzystwem Dietetyki, będą realizować ten ogólnopolski, edukacyjny projekt, w latach 2011-2017 (?). Omawiany Projekt KIK /34 podjęty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, postawił przed sobą, jako główny cel, promocję zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym, poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli