Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Dobra praktyka
Szkoły Promujące Zdrowie w województwie mazowieckim
Autor: Katarzyna Żelichowska
Początek drogi w tworzeniu sieci szkół promujących zdrowie na Mazowszu miał miejsce 15 października 2001 r. podczas spotkania w Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie z udziałem Krajowego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie ? Panią Marią Sokołowską oraz Dyrektorem Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie ? Panią Janiną Fetlińską. Poświęcone ono było reaktywowaniu sieci szkół promujących zdrowie w województwie mazowieckim. Wskazano wówczas na konieczność powołania Wojewódzkiego Zespołu Wspierającego Sieć Szkół Promujących Zdrowie (?). Dzisiaj Mazowiecka Sieć Szkół Promujących Zdrowie liczy 51 szkół, w tym 23 z nich mogą pochwalić się certyfikatem (?). Szkoły Promujące Zdrowie korzystają również z różnych programów zewnętrznych dotyczących promocji zdrowia. Są to programy wojewódzkie, ogólnopolskie a nawet europejskie na przykład w ramach Comeniusa (?). Wszystkie te działania sprzyjają tworzeniu systemowej pracy szkół i dążeniu do realizacji idei szkoły promującej zdrowie, która angażuje całą społeczność, tworzy dobry klimat, relacje i angażuje wszystkich jej członków. Kształtuje także w uczniach kompetencje i rozwija umiejętności psychospołeczne, pozwalające podejmować odpowiedzialne działania oraz dokonywać zdrowych wyborów. Wdraża zasady respektowania praw i brania odpowiedzialności za swoje działanie. Współdziała z wybranymi, ważnymi partnerami w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, projektowaniu i realizacji wspólnych działań.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli