Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Nauczanie i uczenie się
Wykorzystanie gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w treningu zdrowotnym
Autor: Dr Stanisław Tuzinek
Wykorzystanie gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w treningu zdrowotnym W ostatnich latach zaszły duże zmiany w organizacji naszego życia. Poważnie obniżona została aktywność fizyczna, co negatywnie wpływa na rozwój fizyczny i motoryczny człowieka (?). Zmniejszenie aktywności ruchowej człowieka, powoduje zmiany czynników wpływających na jego życie, którego długość i jakość zależą w dużym stopniu od zachowania równowagi między organizmem, a środowiskiem. Niedobór ruchu (hipokinezja) burzy tę równowagę, prowadzi do osłabienia mięśni i pogorszenia zdrowia (?). Duże możliwości wyrównania tego stanu stwarza racjonalnie stosowana gimnastyka kompensacyjno ? korekcyjna. To dzięki niej można uzupełnić wiele braków spowodowanych niedoborem ruchu w życiu współczesnego człowieka. To ona jest znakomitym stymulatorem pracy mięśni posturalnych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli