Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Nauczanie i uczenie się
Czy umiesz zadbać odpowiednio o swoje zdrowie fizyczne? Jeżeli nie, zrób to jak najszybciej!
Autor: Dr Renata Czarniecka
Holistyczne, całościowe podejście do zdrowia zakłada, że zdrowie człowieka stanowi całość, złożoną z kilku powiązanych elementów, wymiarów czy aspektów. Chodzi mianowicie o zdrowie fizyczne oraz zdrowie psychiczne i społeczne, które często określa się mianem - zdrowie psychospołeczne. Elementy te są od siebie wzajemnie zależne i jeżeli chcemy mówić o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka to musimy dbać zarówno o jego psychikę, ciało jak i prawidłowe relacje społeczne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli