Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Teorie i badania
Istota, zakres i skutki wypalenia zawodowego nauczycieli
Autor: Prof. Bogusław Śliwerski
Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli, którego jednym z czynników staje się mobbing wobec nich w szkole, jest niezwykle aktualne, gdyż dotyczy w swoich negatywnych skutkach także ich wychowanków, uczniów. Nie jest zatem bez znaczenia to, w jakiej kondycji psychoduchowej znajduje się nauczyciel, kiedy wchodzi w relacje z innymi, tak w środowisku szkolnym, jak i pozaszkolnym, w tym w środowisku rodzinnym. Od poziomu jego sprawności radzenia sobie ze stresem, większymi lub mniejszymi problemami w relacjach międzyludzkich często zależy nie tylko możliwość, ale i sens realizowanych zadań zawodowych i autoedukacyjnych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli