Meritum nr 3 2012(26) EDUKACJA DLA ZDROWIA
Dział: Teorie i badania
Dlaczego edukacja zdrowotna jest potrzebna uczniom, nauczycielom, szkole i społeczeństwu?
Autor: Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska
?Zdrowie? należy najczęściej wypowiadanych słów w codziennym życiu i w odświętnych sytuacjach. Życzymy sobie zdrowia, mówimy ?zdrowie jest najważniejsze?, ?obyśmy zdrowi byli?, pijemy za zdrowie. Prośby o zdrowie własne i innych są najczęstszą intencją w modlitwach . Wyniki Diagnozy Społecznej wskazują, że od 20 lat większość (ok. 65% Polaków) wymienia zdrowie jako warunek udanego, szczęśliwego życia . Zdrowie uznajemy zatem za wartość, dobro, stan pożądany. W praktyce jest to jednak częściej wartość deklarowana niż realizowana (?). ?Zdrowie to nie dar niebios dany ludziom raz na zawsze. Nad zdrowiem trzeba pracować i praca ta ma charakter pedagogiczny? . Dla utrzymania dobrego zdrowia i jego doskonalenia niezbędne są odpowiednie kompetencje, w tym umiejętności poznawcze i społeczne, które warunkują motywację i zdolności jednostek do zdobywania informacji o zdrowiu/chorobie i jej wykorzystania w codziennym życiu dla zwiększania potencjału zdrowia, zapobiegania chorobom i ich leczenia . Pomoc ludziom w uzyskiwaniu tych kompetencji jest celem formalnej i nieformalnej edukacji zdrowotnej.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli