Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Dobra praktyka
Przygoda z samorządem uczniowskim
Autor: Iwona Krzemińska
Działania Samorządu Uczniowskiego, którego miałam zaszczyt być opiekunem, uczyły, wychowywały i ukazywały, jak zarządzać szkołą. Uczniowie zdobywali umiejętności, kompetencje poprzez właściwe działanie. Uczyli się zdobywania środków na realizację działań, funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim. Często również musieli planować, umiejętnie gospodarować czasem, poszukiwać i przetwarzać informacje. Wdrażaliśmy młodzież do postępowania odpowiadającego wzorom zachowania, respektowania norm współżycia grupowego...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli