Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Dobra praktyka
Szkoła przyszłych samorządowców
Autor:
Zaopiniuje uchwały, zainicjuje działania, zainspiruje i doradzi - Młodzieżowa Rada Gminy Płock rozpocznie swoją działalność jesienią tego roku. Dzięki niej, młodzi, ambitni ludzie będą mogli nauczyć się samorządności, a przede wszystkim wziąć sprawy w swoje ręce i pokazać, że miasto, w którym mieszkają, nie jest im obojętne. Wchodzący w jej skład uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostaną wybrani zgodnie z nową ordynacją wyborczą i statutem. Będzie kampania wyborcza i parytety, ponieważ, zgodnie z wolą młodych inicjatorów, Rada ma być reprezentacją całej płockiej młodzieży, a nie tylko reprezentacją płockich szkół...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli