Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Dobra praktyka
Duże ego chowamy do kieszeni, czyli samorządność według płockich uczniów
Autor: Małgorzata Gasik
Działanie w samorządzie to jednocześnie przywilej i obowiązek, ale przede wszystkim wielka odpowiedzialność ? zgodnie twierdzą członkowie Samorządu uczniowskiego z Zespołu Szkół nr 3 (III LO i Gimnazjum nr 13 z oddziałami dwujęzycznymi) w Płocku. Uczniowie doskonale zdają sobie sprawę z powagi sytuacji, ponieważ na swoim koncie mają niejeden rozwiązany problem na linii uczeń ? nauczyciel czy uczeń ? uczeń, a także niejedną zorganizowaną imprezę "na poziomie". W "Trzecim" nie ma widowiskowych kampanii wyborczych, w efekcie których funkcję przewodniczącego może otrzymać osoba najbardziej popularna w szkole, ale nie zawsze merytorycznie przygotowana do ciężkiej pracy. Członkowie samorządu wyłaniani są na podstawie zaadaptowanego na własne potrzeby, sprawdzonego już systemu wyborczego...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli