Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Dobra praktyka
Praktycznie... o samorządności w szkole
Autor: Bożena Czarnecka-Akus
Samorządność to zasada, która polega na decydowaniu o sobie lub grupie. Jesteśmy samorządni, to znaczy, że sami wyznaczamy sobie cele, stawiamy zadania, sami kontrolujemy się. Samorząd uczniowski zaś to cała społeczność uczniowska, która decyduje o własnych sprawach. Demokracja i samorządność to pojęcia, które powinny być doskonale znane i rozumiane przez młodych ludzi, ponieważ szkoła kształtuje postawy obywatelskie, uczy samorządności. Mając to na uwadze, społeczność Zespółu Szkół Nr 1 w Siedlcach postanowiła wziąć udział w ogólnopolskim projekcie realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli