Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Modele samorządności uczniowskiej w różnych krajach.
Autor:
O tym, jak działają samorządy uczniowskie w innych krajach opowiedzieli mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Kanady i Japonii.

Debi Roberts opowiada, jak w jej kraju funkcjonują szkolne samorządy i niezwiązane ze szkołą Rady Młodzieżowe. Monika Stefańska, mama Julki i Zuzi podkreśla, że w szkole córek - North Haven School w Calgary Alberta - praca samorządu koncentruje się przede wszystkim na działalności charytatywnej. Z kolei dr Motoi Tobita z Japonii zdradził, że w liceum, do którego uczęszczał, uczniowska organizacja nie cieszyła się zbyt dużą popularnością.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli