Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Wyzwania stojące przed samorządem uczniowskim w szkole podstawowej
Autor: Piotr Sienkiewicz
Samorząd w szkole podstawowej, mimo młodego wieku jego członków, ma wiele pól, na których może prowadzić konsultacje, opiniować decyzje dorosłych. Im poruszane kwestie są bardziej konkretne, tym lepiej. Trzeba bowiem pamiętać, że zgodnie z koncepcją Jeana Piageta rozwój myślenia abstrakcyjnego rozpoczyna się od 12 roku życia, wtedy też zaczyna dominować inteligencja werbalna. Uczniowie podstawówek mogą z sukcesami wypowiadać się na temat jadłospisu stołówki, uczestniczyć przy planowaniu inwestycyjnym (np. zakupie urządzeń na plac zabaw), pracach administracyjnych (decyzja o wyborze miejsca i rodzaju kwiatów do posadzenia na wiosnę), wspierać pracę biblioteki (zgłaszanie potrzeb zakupu książek, gier edukacyjnych), pomagać organom prowadzącym szkoły w układaniu planów zajęć w trakcie wakacji (np. debaty nad tym, na jakie zajęcia chcieliby uczęszczać w ramach tzw. akcji "lato w mieście"), czy uczestniczyć w posiedzeniach (przynajmniej części) rad pedagogicznych. Katalog tematów możliwych do konsultowania i debatowania nie jest zamknięty i zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości wspólnoty uczniowskiej...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli