Meritum nr 2 2012(25) SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁĄ KREATYWNOŚCI I WSPÓŁPRACY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Wybory do samorządu uczniowskiego - wielka szansa na naukę demokracji!
Autor: Martyna Michalik
W wielu szkołach wybory do samorządu uczniowskiego mają charakter fasadowy. W optyce dyrektorów szkół, wychowawców, a nawet opiekunów samorządów uczniowskich, mają w szybki i możliwie bezproblemowy sposób pozwolić na wyłonienie Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Tymczasem wybory do samorządu uczniowskiego powinny zawierać w sobie wszystkie elementy właściwe dla życia obywatelskiego. Dobrze zorganizowane i przeprowadzone mogą być wielką i porywającą szkołą demokracji dla uczniów, pozwalają na zintegrowanie środowiska szkolnego oraz są szansą dla wychowawców na prowadzenie intensywniejszej pracy wychowawczej mającej na celu wzmocnienie w uczniach postaw obywatelskich, pro partycypacyjnych...

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli