Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym
Autor: Dr Katarzyna Pankowska-Koc
Potrzeba napisania prezentowanego scenariusza, jak również innych, powstała w wyniku dyskusji o problemach nauczycieli wychowania fizycznego, dotyczących realizacji nowej podstawy programowej w zakresie treści z edukacji zdrowotnej. Wprowadzanie tych zagadnień na lekcjach wychowania fizycznego nie jest proste, wymaga wiedzy i umiejętności często wykraczających poza standardowe przygotowanie nauczyciela wychowania fizycznego. Jednocześnie obniżająca się sprawność ruchowa młodzieży i jej sedenteryjny tryb życia powodują konieczność ciągłego zwiększania liczby zajęć ruchowych.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli