Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Proste eksperymenty fizyczne w dydaktyce szkolne
Autor: Mirosław Łoś
Nowa reforma programowa wspiera wprowadzanie eksperymentu do nauczania fizyki i innych przedmiotów przyrodniczych poprzez ustalenie listy obowiązkowych doświadczeń do wykonania przez uczniów i pokazów eksperymentów, które ma przeprowadzić nauczyciel. Po wielu latach znowu doceniona została w nauczaniu rola eksperymentu jako podstawowego elementu metody badawczej stosowanej w naukach przyrodniczych i jako niezbędnego składnika dydaktyki/fizyki.

Widoczne jest to również w podejściu do konstruowania zadań egzaminu gimnazjalnego w nowej formule, gdzie pojawiły się zadania wymagające od ucznia umiejętności stawiania hipotez oraz planowania eksperymentów w celu weryfikacji postawionych hipotez. Uczeń musi również posiadać umiejętność analizy danych doświadczalnych i wyciągania wniosków z eksperymentów.(?) Oto najważniejsze argumenty przemawiające za tym, dlaczego warto stosować proste eksperymenty w nauczaniu fizyki: nie wymagają specjalistycznego sprzętu ani dużych nakładów finansowych, zdarza się często, że nie trzeba ponosić żadnych kosztów, igły elektrostatyczne do badania oddziaływań i pól elektrostatycznych wykonane przez uczniów


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli