Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Język angielski dla dyslektyków
Autor: Agnieszka Zakrzewska, Barbara Kujawa
Ronald Davis w swojej książce Dar dysleksji pisze, że dysleksja jest wynikiem procesu myślenia i specyficznej reakcji na poczucie zamętu. Pisze o dwóch sposobach myślenia, werbalnym i niewerbalnym; myślenie werbalne dokonuje się za pomocą słów, a niewerbalne wykorzystuje umysłowe obrazy pojęć lub idei. Dyslektycy preferują myślenie niewerbalne, co prowadzi w świecie słów do dezorientacji. Jednocześnie autor mówi o pozytywnej stronie dysleksji, określając ją jako DAR. A co może zrobić nauczyciel z tym darem? Jak go wykorzystać w nauce? Jak zaplanować lekcje języka obcego? Poniżej przedstawiamy scenariusz lekcji języka obcego, uwzględniający trudności ucznia z dysleksją.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli