Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Lekcja daje do myślenia
Autor: Barbara Gełczewska
Gdy przychodzi roztrząsać kwestię nowoczesności lekcji, w pierwszym odruchu myśli się o narzędziach dydaktycznych - multimediach, które uatrakcyjniają szkolną monotonię i generują nowe, oryginalne pomysły. Wystarczy jednak chwila zastanowienia, by "pewna pewność" zaczęła nas opuszczać. Środki dydaktyczne to przecież tylko sztafaż technicznych sposobów przygotowania zajęć i nie one decydują o esencji nauczania, lecz kompetencje wewnętrzne, rozumiane jako potencjał podmiotu - nauczyciela. Chodzi zatem o ważną, szczególnie dla humanisty, zdolność do twórczości, de facto oznaczającą nie proces twórczy, a postawę artystyczną.. Polega ona na autentyczności, pasji, dążeniu do zmiany, dla których to zjawisk znaczącym wektorem staje się - wg Antoniego Kępińskiego - tendencja "nad", czyli przeżywanie świata otaczającego i własnego życia refleksyjnie, bez osądów, w harmonijnej więzi z innymi ludźmi i, co ważne, w uszanowaniu ich indywidualności. Bo jakżeby inaczej nasi wychowankowie osiągali rozwój? (...)Z tego dopiero miejsca można wyprowadzić lekcję aksjologiczną, której istotą jest szeroko pojęte wartościowanie.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli