Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Międzynarodowa wymiana idei i nowatorskich rozwiązań
Autor: Dr Teresa Stachurska-Maj


Wiele praktycznych i użytecznych narzędzi służy wyzwalaniu ducha przedsiębiorczości. Postawę przedsiębiorczości niewątpliwie możemy zacząć kształtować, wykorzystując na zajęciach edukacyjnych test osobowości, który składa się z 70 pytań i pozwala określić postawy i zainteresowania uczniów. Ciekawą propozycją jest wstępna ewaluacja pomysłu na projekt. W tej części mamy do dyspozycji narzędzie, za pomocą którego możemy sprawdzić, czy wybrany przez nas rynek posiada cechy, które będą właściwe dla realizacji naszego pomysłu. Rozważamy zatem wpływ czynników takich jak: zainteresowanie rynku, poziom innowacji, stopień rozwoju pomysłu, konkurencyjność, wpływ czynników środowiskowych. Należy podkreślić, że każda z wymienionych grup czynników ma wiele parametrów, które należy wybrać. Kolejnym ćwiczeniem z wykorzystaniem platformy projektu może być tworzenie dla nowego projektu wstępnego biznesplanu, który zawiera analizę różnych działań przedsiębiorstwa, takich jak marketing, produkcja, zasoby ludzkie, sprawy ekonomiczno-finansowe, inwestycje

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli