Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DO¦WIADCZENIA, TRENDY
Dział: Dobra praktyka
Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Autor: Monika Wilkowska


Przekrój najciekawszych projektów edukacyjnych przygotowanych przez stypendystów w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011:

uczeń z liceum z Pułtuska – „Matematyka narzędziem w rękach fizyka, wykorzystanie metod matematycznych do analizy problemów fizycznych”, •

uczeń gimnazjum z Mińska Mazowieckiego – „Czy i w jaki sposób można modelować przyrodę?”, •

uczennica z liceum z Ostrołęki – „Promocja zdrowia profilaktyki chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem się”, •

uczeń zespołu szkół ponadgimnazjalnych z Siedlec – „Teorie mikro¶wiata i makro¶wiata”, •

uczeń gimnazjum z Legionowa – „Mózg – najgenialniejsza konstrukcja na świecie”, •

uczennica z regionu płockiego, która prowadziła badania i doświadczenia przyrodnicze, m.in. obserwacje ptaków synantropijnych, założyła hodowlę ryb akwariowych, prowadziła badania pod mikroskopem, •

uczennica gimnazjum z regionu ciechanowskiego, która przygotowała prezentację własnej gminy w języku angielskim, •

uczeń liceum z regionu ostrołęckiego, który prowadził badania nad Powstaniem Listopadowym i publikował swoje prace na portalu internetowym historia.org.pl,


MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorz±dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli