Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Pomoce wspierające pracę i realizację koncepcji daltońskiej
Autor: Natalia Franczak
Dodatkowa pomoca w pracy zgodnie z planem edukacyjnym autorstwa Helen Parkhurts jest sygnalizator, który służy nauczycielowi do niewerbalnej komunikacji z dziećmi. Pozwala w widoczny sposób za pomocą obręczy zaznaczyć formę aktywności dzieci podczas zajęć. Poszczególny kolor stanowi swego rodzaju kod. Kolor czerwony oznacza pracę indywidualną w ciszy, żółty pracę w parach lub grupie, natomiast kolor zielony to czas na pracę z nauczycielem.

Kolejną pomocą jest zegar organizujący zajęcia, pozwalający zrozumieć dzieciom upływający czas. Kiedy mówimy do dziecka masz 5, 10 czy 15 minut, możemy być pewni, że nie rozumie ono, jak długo ma daną czynność wykonywać.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli