Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Koncepcja planu daltońskiego w praktyce
Autor: Anna Sowińska
Chcąc udzielić krótkiej odpowiedzi, można stwierdzić, że jest to koncepcja szeroko rozpowszechniona w nauczaniu elementarnym (od 4 w wielu krajach do 12 roku życia) Europy Zachodniej.(...)
Plan daltoński podkreśla znaczenie samodzielnego uczenia się dzieci, zachęca do uczenia się we współpracy, a w szczególności umożliwia dzieciom: swobodę w wykonywaniu działań, naukę odpowiedzialności za siebie i innych, zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie, możliwość włączenia się w różnego rodzaju aktywności (...)

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli