Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Plan daltoński odpowiedzią na indywidualizację w nauczaniu
Autor: Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel
Studiując podręczniki z historii wychowania czy dydaktyki, można było do niedawna tylko się natknąć na wzmianki związane z koncepcją planu daltońskiego, zwanego także planem laboratoryjnym, który traktowany był w naszym kraju jedynie jako element historii edukacji. Koncepcja edukacyjna planu daltońskiego została stworzona na początku XX wieku przez Helen Parkhurst, która obok m.in. Marii Montessori i Johna Deweya była twórczynią nowoczesnego podejścia do systemu edukacji. (?)

W koncepcji planu daltońskiego nauczyciel nie jest liderem procesu, lecz osoba wspierającą (tzw. coach) i nie tylko on bierze odpowiedzialność za proces uczenia, lecz część tej odpowiedzialności powierza uczniom. W naszym społeczeństwie przeważa tendencja do nadmiernego wyręczania dzieci w wielu czynnościach, przez co pozbawiamy je samodzielnych doświadczeń i tłumimy ich aktywność już od najmłodszych lat. Zamiast więc uczyć każdego kroku stymulujmy samodzielną inicjatywę dziecka. (?)
Dzieci stają się odpowiedzialne za wyniki swojej pracy, potrafią być odpowiedzialne.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli