Meritum nr 1 2012(24) NOWA EDUKACJA - MODELE, DOŚWIADCZENIA, TRENDY
Dział: Nauczanie i uczenie się
Innowacyjna_matematyka.norma_czy_oksymoron.pl
Autor: Monika Jonczak, Elżbieta Ostaficzuk, Grażyna Śleszyńska
Jaką metodę mierzenia zmian wartości kapitału ludzkiego w sektorze edukacji rekomendują nauczycielom matematyki realizatorzy projektu "Połowa drogi"?
Najprostsza metodą pomiaru wzrostu osiągnięć uczniów jest wyznaczanie edukacyjnej wartości dodanej. Badanie polega wówczas na szacowaniu przyrostu umiejętności uczniów w okresie między sprawdzianem jesiennym w I klasie a wiosennym w klasie II. Edukacyjna wartość dodana ilustruje rozwój klasy bądź szkoły. Mimo iż uczenie się jest rozumiane jako proces produkcyjny dotyczący ucznia, to jednak ta metoda nie pokazuje indywidualnego rozwoju kapitału ludzkiego. Stymulacją rozwoju indywidualnego ucznia zajmuje się, rekomendowana od dwóch lat w projekcie "Połowa drogi", metoda oceniania orientującego.

MERITUM
kwartalnik wydawany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli